با سلام به همگی دوستان
من ژوزف درآمریکا در ایالت نیویورک در جزیره لانگ بیچ زندگی می کنم
این سایت را من درست کرده ام تا بتوانم خاطرات مسافرتهایم را با دوستانم در میان
بگذارم من دوستان زیادی در کشورهای مختلف دارم و دوستان صمیمی من درایران
هستند من در این سایت فیلمهای مستندی را که از کشورهای مختلف گرفته ام را فرار
داده ام این فیلمها همه جنبه آموزشی دارد در صفه چین من در سفرنامه چین را به
فارسی نوشته ام که هنوز تمام نشده و تا چند وقت دیگر حتما کامل می شود خوشحال
می شوم نظرهایتان را برایم ایمل کنید و اگر شما هم جهان گرد هستید خودتان را با
من آشنا کنید
ای میل من این است
jyeroshalm@aol.com
خیلی ممنون از آمدنتان به این سایت
خوش آمدید
این سایت همیشه در حال تکامل است
Please Send Us Your Feedback
Your name:
*
Email:
*
Country
Questions, comments, or feedback:
*