I am working on this site every day.
This is a personal web site.
سلام به همگی دوستان
این سایت شخصی من است شما می توانید در
سایت  فیلمهای مستندی که از کشورهای این
گرفته ام را تماشا کنیددیگر
خوشحال می شوم نظرتان را برایم ایمیل کنید
ایمیل من در وسط این صفحه قرار دارد
نوشته ام فارسیدر صفحه چین من یک سفر نامه به
سفر نامه که هنوز تمام نشده است امیدوارم از  
خوشتان بیایداین
من هر چند یک بار به این سایت فیلمهای تازه
اضافه می کنم
سلام به همگی دوستان به این سایت خوش آمدید
Counter